Skapa autogiroblankett för vatten- och renhållningsfakturor

LÄS MER

Klicka på Skapa blankett för att logga in. Du behöver förutom ditt personnummer ett kundnummer. Kundnumret hittar du på vatten- och renhållningsfakturan som skickats hem till dig.

Ifylld blankett skickas som frisvar (inget porto behövs) till

FRISVAR Skellefteå kommun
20567242
SLK/Ekonomicenter
931 20 Skellefteå

Har du frågor angående din faktura, kontakta kundtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00