Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du:

- ansöka om uppehåll av hämtning av av hushållsavfall från ditt fasta boende (åretruntboende).  Ansökan ska vara inskickad minst en månad i förväg. Uppehållet måste gälla i minst fyra månader. Ansökan kostar 75 kr som läggs på din nästa renhållningsfaktura.

- ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fritidshus samt befrielse från från tömnings- och behandlingsavgiften. Ansökan ska vara inskickad senast 15 april det år som du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett år. Du kan välja att söka uppehåll för ett, två eller tre år.

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Läs mer om villkor för medgivande, avfallshämtning och taxa.

This form is only avilable in swedish. If you need assistance translating this form to english, please call customer service 0910-73 50 00 and dial 3.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa