Fiskräknaren vid Fällfors

LÄS MER

Utöver fiskräknaren finns en undervattenkamera i Byskeälven.