Anmälan till Allmän förskola, avgiftsfri

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en anmälan till serviceformen Allmän förskola, avgiftsfri.

Serviceformen Allmän förskola, avgiftsfri gäller barn 3 - 5 år (från hösten det år barnet fyller 3 år) med vårdnadshavare som är föräldralediga, asylsökande eller har sjukersättning/aktivitetsersättning under en period som sträcker sig längre än tre månader. Detta innebär att barnet endast kan vistas på förskolan utifrån de dagar och tider som beslutats av rektor för förskolan. Tiderna läggs ut under perioden augusti till juni och omfattar minst 525 timmar per år.

Vårdnadshavare som är arbetssökande kan inte anmäla att barnet ska gå under serviceformen Allmän förskola, avgiftsfri. Detta utifrån att vårdnadshavare som är arbetssökande snabbt kan behöva utöka tiden på förskolan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa