Anmäl osund konkurrens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du tycker att en av Skellefteå kommuns verksamheter bidrar till osund konkurrens kan du skicka in ett ärende till kommunens interna näringslivsråd.

När du skickar in ditt ärende får du berätta vilken kommunal verksamhet det gäller och vem eller vilka som drabbas av det du anser är osund konkurrens.

En näringslivsutvecklare tar emot inkomna ärenden och säkerställer att ärendet utreds, och att den som gjort anmälan får återkoppling.  

Vi kan behöva ställa fler frågor

När du skickar in ett ärende om osund konkurrens får du berätta vem du är så vi kan ha en dialog med dig. Ibland kan vi även behöva ställa kompletterande frågor för att förstå det du anmäler på bästa sätt. Om du inte vill berätta vem du är kan du be någon annan, till exempel en representant för din branschorganisation, att göra en anmälan åt dig.

Du kan även välja att skicka in ärendet anonymt, men du måste ändå logga in i e-tjänsten av säkerhetsskäl. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (efter inloggning kan du välja att skicka in ärendet anonymt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa