Specifikation av försändelser inom ramen för varuhemssändningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Livsmedelsbutiker som erbjuder hemsändning kan söka hemsändningsbidrag från kommunen

Hemsändningsbidraget är ett verktyg för att ge kommunens medborgare tillgång till kommersiell service oavsett var man bor. Det möjliggör för äldre och andra som av olika anledningar har svårigheter att göra inköp på egen hand att bo kvar hemma. 

Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan årligen söka ett hemsändningsbidrag från kommunen. Hemsändningsbidraget kan sökas i Bjurholms kommun och Örträsk i Lycksele kommun som erbjuder hemsändning till hushåll inom Bjurholms kommun. Du kan läsa mer i Riktlinjer för hemsändningsbidraget.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa