Tillgänglighetsredogörelse


Skellefteå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur självservice.sekelleftea.se, Skellefteå kommuns e-tjänsteplattform Open ePlatform, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Länk till Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. 
Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i vår webbplats. Om du upptäcker brister som vi inte beskriver nedan, eller om du anser att vi inte följer kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, meddela oss så att vi får kännedom om problemen.
Det vi behöver veta är:

 • Vilken e-tjänst gäller det
 • Vad är det som är otillgänglig
 • När felet uppstod, alltså vad ville du göra eller gjorde som sedan inte fungerade
   

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Det finns olika sätt att rapportera bristerna. Du kan:

 • Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se
 • Ringa kundtjänst på 0910 – 73 50 00
 • Besöka oss i Stadshuset Brinken, vardagarna 8-17
 • Kontakta din funktionsnedsättningsförening – de kommer höra av sig till oss
   

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan syn

 • Det finns kartor som inte ger information på ett alternativt sätt.
 • Det kan finnas länkar och knappar i kartor som inte läses upp korrekta.
 • Vid hjälpfönster som är markerade med ett frågetecken ger skärmläsaren endast information att det finns en länk, men inte vad den innebär och vart den leder.
 • Vid hjälpfönster som öppnas är länken till att stänga fönstret det första som läses upp. För att stänga fönstret krävs det att man backar tillbaka alla steg. Skärmläsaren fortsätter i e-tjänsten trots att hjälpfönstret är öppnat.
 • Skärmläsaren läser inte upp alla klickbara symboler.
 • Felmeddelanden läses inte automatiskt upp och är inte tydligt kopplat till frågan som felmeddelandet gäller.
 • I flervalsfrågor där det kan väljas ett alternativ ”annat”, händer det att skärmläsaren läser upp en sifferkombination.
 • Vissa bilder på webbtjänsten kan sakna en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Vissa skärmläsare har svårt att uttala enskilda ord vilket försvårar förståelsen.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Vissa frågetyper som exempelvis hämtning av personuppgifter tillåter ingen förklarande beskrivning och det används därför hjälptexter som markeras med ett frågetecken. Dessa kan vara svåra att hitta eller förstå syftet med.
 • Tjänsterna har inte genomgående en förklaring för vad en asterisk, * står för.
 • Beskrivningar till frågorna kan saknas eller vara otillräckliga för att förstå vad och hur man ska svara på frågan.
 • Det finns ingen förklaring vad skillnaden mellan olika frågetyper är där. På vissa kan man välja flera svar bland olika svarsalternativ, vissa andra tillåter endast ett svar. 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns information som är beroende av användarens förmåga att uppfatta färg, till exempel färger i bygglovsrelaterade tjänster.
   

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:
Äldre pdf:er 
Vissa tjänster i självservice.skelleftea.se kan fortfarande ha kvar blanketter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Vid genomgång av tjänster tas dessa pdf:er bort. Vår vision är att vi på självservice.skelleftea.se endast tillhandahåller digitala tjänster eller e-blanketter. 

Kartor som är kopplade till samhällsbyggnadstjänster
Kartor är idag det verktyget som enklast och mest precis kan markera ut var byggnationer, ändringar och rivningar ska ske. Innehållet i bygglovstjänster och liknande är ofta ganska komplicerat där kartbilder utgör grunden och det finns idag inga alternativ som är tillfredsställande. 
 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjalvservice.skelleftea.se 
Senaste bedömningen gjordes den 15.08.2023.