Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen ska kunna hantera inskickade ärenden. 

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.  Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig eller vill veta hur länge personuppgifterna behandlas kan du ta kontakt med Skellefteå kommuns dataskyddsombud genom att kontakta kommunens kundtjänst. 

För mer information om kommunens arbete med dataskydd, se Skellefteå kommuns information om Dataskydd (Om webbplatsen - Skellefteå kommun (skelleftea.se) på Skellefteå kommuns webbplats.