Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (44)

  Bo, trafik och miljö (68)

  Kommun och politik (10)

  Kultur och fritid (26)

  Näringsliv och arbete (25)

  Omsorg och stöd (24)

  • Ansöka om fondmedel (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om fondmedel inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till dig som får försörjningsstöd, dig som är ensamstående förälder samt till dig som har många barn.

   I den här tjänsten kan du ansöka om fondmedel inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till dig som får försörjningsstöd, dig som är ensamstående förälder samt till dig som har många barn.

  • Ansöka om färdtjänst

   Här ansöker du om färdtjänst.

   Här ansöker du om färdtjänst.

  • Ansöka om försörjningsstöd

   Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd digitalt (tidigare socialbidrag) här.

   Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd digitalt (tidigare socialbidrag) här.

  • Ansöka om riksfärdtjänst

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

  • Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen

   Här kan du ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen.

   Här kan du ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen.

  • Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service

   Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

   Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

  • Avsluta insats hos Stöd och service

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

  • Begära yttrande eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

  • Begäran om stöd med personlig assistans

   Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

   Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

  • Contact Parental Support

   In this service you can contact Parental support in Skellefteå Municipality.

   In this service you can contact Parental support in Skellefteå Municipality.

  • Intresseanmälan för vikariat inom personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

  • Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  • Kontakta familjerätten

   Ansökan om samarbetssamtal, informationssamtal samt avtal gällande vårdnad, boende, umgänge
    

   Ansökan om samarbetssamtal, informationssamtal samt avtal gällande vårdnad, boende, umgänge
    

  • Kontakta Föräldrasupporten

   I den här tjänsten kan du kontakta Föräldrasupporten. 

   I den här tjänsten kan du kontakta Föräldrasupporten. 

  • Skicka in arbetsintyg för färdtjänstresor (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

  • Skicka in intresseanmälan till ABC-grupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

  • Skicka in intresseanmälan till föräldragrupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en föräldragrupp.

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en föräldragrupp.

  • Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  Övriga e-tjänster (22)