Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (42)

  Bo, trafik och miljö (63)

  Granskning (1)

  Kommun och politik (9)

  • Begära tolkning av arvodesreglemente för förtroendevalda

   Om du som förtroendevald anser att du inte har fått rätt arvode för genomfört uppdrag kan du begära att personalnämnden tolkar arvodesreglementet. 

   Om du som förtroendevald anser att du inte har fått rätt arvode för genomfört uppdrag kan du begära att personalnämnden tolkar arvodesreglementet. 

  • Lämna in reseräkning som förtroendevald (uppdrag utanför kommunen under 2022)

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

  • Registrera uppdrag som röstmottagare

   I den här tjänsten kan du registrera hur du utfört arbete som röstmottagare för att få ditt arvode utbetalt. 

   I den här tjänsten kan du registrera hur du utfört arbete som röstmottagare för att få ditt arvode utbetalt. 

  • Söka ersättning för politiskt uppdrag inom kommunen under 2022 (reseräkning)

   Här kan du som förtroendevald i Skellefteå kommuns nämnder och bolagsstyrelser söka ersättning för politiskt uppdrag inom Skellefteå kommun, så kallad reseräkning. 

   Här kan du som förtroendevald i Skellefteå kommuns nämnder och bolagsstyrelser söka ersättning för politiskt uppdrag inom Skellefteå kommun, så kallad reseräkning. 

  Kultur och fritid (26)

  Näringsliv och arbete (23)

  Omsorg och stöd (22)

  • Ansöka om riksfärdtjänst

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

  • Ansökan om stöd enligt LSS

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  • Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service

   Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

   Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

  • Avsluta insats hos Stöd och service

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

  • Begära yttrande eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

  • Begäran om stöd med personlig assistans

   Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

   Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

  • Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen. Ansökan gör du här.

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen. Ansökan gör du här.

  • Intresseanmälan för vikariat inom personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

  • Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  • Kontakta din socialsekreterare

   Om du har fått en utsedd socialsekreterare kan du kontakta personen via den här tjänsten.

   Om du har fått en utsedd socialsekreterare kan du kontakta personen via den här tjänsten.

  • Kontakta familjerätten

   Ansökan om samarbetssamtal, informationssamtal samt avtal gällande vårdnad, boende, umgänge
    

   Ansökan om samarbetssamtal, informationssamtal samt avtal gällande vårdnad, boende, umgänge
    

  • Månadsrapport för anhörigvårdare

   I den här tjänsten kan du som är anhörigvårdare i Skellefteå kommun lämna in din månadsrapport till Lönecenter.

   I den här tjänsten kan du som är anhörigvårdare i Skellefteå kommun lämna in din månadsrapport till Lönecenter.

  • Skicka in arbetsintyg för färdtjänstresor (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

  • Skicka in intresseanmälan till ABC-grupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

  • Skicka in månadsrapport som stödfamilj

   I den här tjänsten kan du som är stödfamilj skicka in din månadsrapport till Skellefteå kommun. 

   I den här tjänsten kan du som är stödfamilj skicka in din månadsrapport till Skellefteå kommun. 

  • Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  Utbildning (1)

  Övriga e-tjänster (18)