Visselblåsarfunktion

LÄS MER

Syftet med Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion är att en medarbetare eller invånare anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun som misstänks ha begått ett allvarligt fel som det inte är möjligt att hantera öppet inom organisationen. Anmälan omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering eller liknande.
 

Läs mer om visselblåsarfunktionenSkellefteå kommuns webbsida (nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningskontorets enhet för Finans och juridik
Visselblasararenden@skelleftea.se
www.skelleftea.se/visselblasarfunktion