Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (21)

  Visa allaVisa färre

  Bo, trafik och miljö (30)

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anslut till kommunalt vatten och spillvatten

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan.

    

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan.

    

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du som fastighetsägare om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till en hyresgäst.

   Här ansöker du som fastighetsägare om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till en hyresgäst.

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du och närliggande grannar om att få ha ett eller flera gemensamma avfallskärl.

   Här ansöker du och närliggande grannar om att få ha ett eller flera gemensamma avfallskärl.

  • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du som rörelsehindrad, både som förare och passagerare, ansöka om nytt parkeringstillstånd eller om förlängning av parkeringstillstånd.

   Här kan du som rörelsehindrad, både som förare och passagerare, ansöka om nytt parkeringstillstånd eller om förlängning av parkeringstillstånd.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad.

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus

   Här ansöker du om uppehåll i sophämtning och slamtömning för ditt fritidshus.

   Här ansöker du om uppehåll i sophämtning och slamtömning för ditt fritidshus.

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Beställa husutsättning

   Här beställer du husutsättning av det kommunala lantmäteriet.

   Här beställer du husutsättning av det kommunala lantmäteriet.

  • Bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Byta tid för vattenmätarbyte

   Om du vill ändra tid för byte av vattenmätare logga in här. Inloggningsuppgifter, kundnummer och bokningsreferens står på vykortet du fått.

   Om du vill ändra tid för byte av vattenmätare logga in här. Inloggningsuppgifter, kundnummer och bokningsreferens står på vykortet du fått.

  • Eldstad och rökkanal - anmäla installation eller väsentlig ändring

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Innan du ansöker om bygglov kan du välja att söka förhandsbesked via denna e-tjänst. Detta för att tidigt få reda på om den byggnation som du planerar att bygga är möjlig att bygga på den plats som du har tänkt. 

   Innan du ansöker om bygglov kan du välja att söka förhandsbesked via denna e-tjänst. Detta för att tidigt få reda på om den byggnation som du planerar att bygga är möjlig att bygga på den plats som du har tänkt. 

  • Kontrollansvarig med certifikat - anmälan

   Här kan du anmäla vem som är certifierad kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende.

   Här kan du anmäla vem som är certifierad kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende.

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Problem i inomhusmiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din inomhusmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din inomhusmiljö.

  • Rapportera in din vattenförbrukning

   För att kunna fastställa din årliga vattenavgift behöver du behöver läsa av mätaren minst en gång per år. Här får du veta hur du läser av och hur du digitalt rapporterar in din vattenförbrukning.

   För att kunna fastställa din årliga vattenavgift behöver du behöver läsa av mätaren minst en gång per år. Här får du veta hur du läser av och hur du digitalt rapporterar in din vattenförbrukning.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Skellefteå kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Skellefteå kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Se din vattenförbrukning

   Här kan du se din vattenförbrukning, månadsvis eller årsvis.

   Här kan du se din vattenförbrukning, månadsvis eller årsvis.

  • Se dina vatten- och renhållningsfakturor

   Här kan du se alla dina vatten- och renhållningsfakturor.

   Här kan du se alla dina vatten- och renhållningsfakturor.

  • Skapa autogiroblankett för vatten- och renhållningsfakturor

   Här kan du skapa en förifylld blankett för att anmäla att dina vatten- och renhållningsfakturor dras på autogiro.

   Här kan du skapa en förifylld blankett för att anmäla att dina vatten- och renhållningsfakturor dras på autogiro.

  • Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

  • Strandskyddsdispens och vattenverksamhet - ansöka eller anmäla

   Har du planer på att bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandlinje ska du ansöka om strandskyddsdispens. Eller vill du ansöka om att muddra? I den här tjänsten kan du göra ansökan/anmälan.

   Har du planer på att bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandlinje ska du ansöka om strandskyddsdispens. Eller vill du ansöka om att muddra? I den här tjänsten kan du göra ansökan/anmälan.

  • Tipsa kommunens livsmedelskontroll

   Här kan du tipsa kommunens livsmedelskontroll om något du uppmärksammat gällande en butik, restaurang eller annan verksamhet som hanterar livsmedel i Skellefteå kommun. 

   Här kan du tipsa kommunens livsmedelskontroll om något du uppmärksammat gällande en butik, restaurang eller annan verksamhet som hanterar livsmedel i Skellefteå kommun. 

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (3)

  Kultur och fritid (15)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (9)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (9)

  Visa allaVisa färre

  Samverkan e-tjänster (1)

  Övriga e-tjänster (10)

  • Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

  • Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

  • Ansökan om explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  • Lämna in inkomstuppgifter som förtroendevald

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

  • Söka ersättning för hälsoundersökning inom räddningstjänsten (RiB)

   Här kan du som arbetar i räddningstjänsten anmäla in att du varit på hälsoundersökning och begära ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.
    

   Här kan du som arbetar i räddningstjänsten anmäla in att du varit på hälsoundersökning och begära ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.
    

  Visa allaVisa färre