Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (40)

  Bo, trafik och miljö (53)

  Kommun och politik (9)

  • Begära tolkning av arvodesreglemente för förtroendevalda

   Om du som förtroendevald anser att du inte har fått rätt arvode för genomfört uppdrag kan du begära att personalnämnden tolkar arvodesreglementet. 

   Om du som förtroendevald anser att du inte har fått rätt arvode för genomfört uppdrag kan du begära att personalnämnden tolkar arvodesreglementet. 

  • Lämna in reseräkning som förtroendevald (uppdrag utanför kommunen)

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

  • Söka ersättning för politiskt uppdrag inom kommunen (reseräkning)

   Här kan du som förtroendevald i Skellefteå kommuns nämnder och bolagsstyrelser söka ersättning för politiskt uppdrag inom Skellefteå kommun, så kallad reseräkning. 

   Här kan du som förtroendevald i Skellefteå kommuns nämnder och bolagsstyrelser söka ersättning för politiskt uppdrag inom Skellefteå kommun, så kallad reseräkning. 

  • Söka ersättning för uppdrag som vigselförrättare

   I den här tjänsten kan du som är vigselförrättare i Skellefteå kommun söka ersättning för utförda uppdrag. 

   I den här tjänsten kan du som är vigselförrättare i Skellefteå kommun söka ersättning för utförda uppdrag. 

  Kultur och fritid (23)

  Näringsliv och arbete (22)

  Omsorg och stöd (20)

  • Ansöka om fondmedel (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om fondmedel inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till dig som får försörjningsstöd, dig som är ensamstående förälder samt till dig som har många barn.

   I den här tjänsten kan du ansöka om fondmedel inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till dig som får försörjningsstöd, dig som är ensamstående förälder samt till dig som har många barn.

  • Ansöka om riksfärdtjänst

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

   Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst.

  • Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen

   Här kan du ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen.

   Här kan du ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen.

  • Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service

   Här kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) av Stöd och service.

   Här kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) av Stöd och service.

  • Avsluta insats hos Stöd och service

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

  • Begära yttrande eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

  • Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen. Ansökan gör du här.

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen. Ansökan gör du här.

  • Intresseanmälan för vikariat inom personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

  • Kontakta din socialsekreterare

   Om du har fått en utsedd socialsekreterare kan du kontakta personen via den här tjänsten.

   Om du har fått en utsedd socialsekreterare kan du kontakta personen via den här tjänsten.

  • Månadsrapport för anhörigvårdare

   I den här tjänsten kan du som är anhörigvårdare i Skellefteå kommun lämna in din månadsrapport till Lönecenter.

   I den här tjänsten kan du som är anhörigvårdare i Skellefteå kommun lämna in din månadsrapport till Lönecenter.

  • Skicka in arbetsintyg för färdtjänstresor (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

  • Skicka in intresseanmälan till ABC-grupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

  • Skicka in månadsrapport som stödfamilj

   I den här tjänsten kan du som är stödfamilj skicka in din månadsrapport till Skellefteå kommun. 

   I den här tjänsten kan du som är stödfamilj skicka in din månadsrapport till Skellefteå kommun. 

  • Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  Övriga e-tjänster (17)