Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (27)

  Visa allaVisa färre

  Bo, trafik och miljö (35)

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anslut till kommunalt vatten och spillvatten

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan.

    

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan.

    

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du som fastighetsägare om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till en hyresgäst.

   Här ansöker du som fastighetsägare om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till en hyresgäst.

  • Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om att utöka hämtningsintervallet för hushållsavfallet till en gång i kvartalet. 

   I den här tjänsten kan du ansöka om att utöka hämtningsintervallet för hushållsavfallet till en gång i kvartalet. 

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du och närliggande grannar om att få ha ett eller flera gemensamma avfallskärl.

   Här ansöker du och närliggande grannar om att få ha ett eller flera gemensamma avfallskärl.

  • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du som rörelsehindrad, både som förare och passagerare, ansöka om nytt parkeringstillstånd eller om förlängning av parkeringstillstånd.

   Här kan du som rörelsehindrad, både som förare och passagerare, ansöka om nytt parkeringstillstånd eller om förlängning av parkeringstillstånd.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad.

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus

   Här ansöker du om uppehåll i sophämtning och slamtömning för ditt fritidshus.

   Här ansöker du om uppehåll i sophämtning och slamtömning för ditt fritidshus.

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Beställa husutsättning

   Här beställer du husutsättning av det kommunala lantmäteriet.

   Här beställer du husutsättning av det kommunala lantmäteriet.

  • Beställa nybyggnadskarta

   När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. Här beställer du nybyggnadskarta från kommunens lantmäteri.

   När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. Här beställer du nybyggnadskarta från kommunens lantmäteri.

  • Bygg- och rivningsanmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Byta tid för vattenmätarbyte

   Om du vill ändra tid för byte av vattenmätare logga in här. Inloggningsuppgifter, kundnummer och bokningsreferens står på vykortet du fått.

   Om du vill ändra tid för byte av vattenmätare logga in här. Inloggningsuppgifter, kundnummer och bokningsreferens står på vykortet du fått.

  • Eldstad och rökkanal - anmäla installation eller väsentlig ändring

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Innan du ansöker om bygglov kan du välja att söka förhandsbesked via denna e-tjänst. Detta för att tidigt få reda på om den byggnation som du planerar att bygga är möjlig att bygga på den plats som du har tänkt. 

   Innan du ansöker om bygglov kan du välja att söka förhandsbesked via denna e-tjänst. Detta för att tidigt få reda på om den byggnation som du planerar att bygga är möjlig att bygga på den plats som du har tänkt. 

  • Kontrollansvarig med certifikat - anmälan

   Här kan du anmäla vem som är certifierad kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende.

   Här kan du anmäla vem som är certifierad kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende.

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Problem i inomhusmiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din inomhusmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din inomhusmiljö.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Skellefteå kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Skellefteå kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Se din vattenförbrukning

   Här kan du se din vattenförbrukning, månadsvis eller årsvis.

   Här kan du se din vattenförbrukning, månadsvis eller årsvis.

  • Se dina vatten- och renhållningsfakturor

   Här kan du se alla dina vatten- och renhållningsfakturor.

   Här kan du se alla dina vatten- och renhållningsfakturor.

  • Skapa autogiroblankett för vatten- och renhållningsfakturor

   Här kan du skapa en förifylld blankett för att anmäla att dina vatten- och renhållningsfakturor dras på autogiro.

   Här kan du skapa en förifylld blankett för att anmäla att dina vatten- och renhållningsfakturor dras på autogiro.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  • Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

  • Strandskyddsdispens och vattenverksamhet - ansöka eller anmäla

   Har du planer på att bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandlinje ska du ansöka om strandskyddsdispens. Eller vill du ansöka om att muddra? I den här tjänsten kan du göra ansökan/anmälan.

   Har du planer på att bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandlinje ska du ansöka om strandskyddsdispens. Eller vill du ansöka om att muddra? I den här tjänsten kan du göra ansökan/anmälan.

  • Söka fastighetsbeteckning i Skellefteåkartan

   Du kan använda Skellefteåkartan för att få veta en fastighetsbeteckning. Här kommer du till den.

   Du kan använda Skellefteåkartan för att få veta en fastighetsbeteckning. Här kommer du till den.

  • Tipsa kommunens livsmedelskontroll

   Här kan du tipsa kommunens livsmedelskontroll om något du uppmärksammat gällande en butik, restaurang eller annan verksamhet som hanterar livsmedel i Skellefteå kommun. 

   Här kan du tipsa kommunens livsmedelskontroll om något du uppmärksammat gällande en butik, restaurang eller annan verksamhet som hanterar livsmedel i Skellefteå kommun. 

  Visa allaVisa färre

  Granskning (1)

  Kommun och politik (6)

  • Lämna in reseräkning som förtroendevald (uppdrag utanför kommunen)

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

   I den här tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in en reseräkning och söka ersättning för en tjänsteresa där destinationen ligger utanför Skellefteå kommun. 

  Kultur och fritid (13)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (11)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (10)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (10)

  • Anmäla autogiro (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

  • Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

  • Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

  • Söka ersättning för hälsoundersökning inom räddningstjänsten (RiB)

   Här kan du som arbetar i räddningstjänsten anmäla in att du varit på hälsoundersökning och begära ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.
    

   Här kan du som arbetar i räddningstjänsten anmäla in att du varit på hälsoundersökning och begära ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.
    

  Visa allaVisa färre