Anmälan rätt att krydda spritdryck för servering (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 8 kap. 3 § alkohollag (2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8

Om du har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har du rätt att, i liten omfattning, krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Innan du startar att krydda snapsen, måste du göra en anmälan till kommunen. Besked lämnas inom 1-2 veckor.

 

Avgift

En prövningsavgift på 200 SEK tas ut vid en ny ansökan och betalas med kort i samband med att du ansöker via e-blanketten.
Avgiften är inte återbetalningsbar och handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Befintligt serveringstillstånd
  • E-legitimation
  • Prövningsavgift på 200 SEK som betalas i tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa