Anmälan rätt att krydda spritdryck för servering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt alkohollagen kap. 3 § (2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8 kan den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, efter anmälan till kommunen, krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Verksamheten ska vara i liten skala. Avsikten är inte att öppna för egentillverkning av olika spritdrycker utan enbart att man på serveringsstället ska kunna krydda brännvin för servering i den egna verksamheten.

Det är inte tillåtet för en tillståndshavare att tillverka, omförpacka eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna snapsen. Servering av snaps som är kryddad är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang.

Den tillståndshavare som har för avsikt att krydda sin egen snaps för servering på serveringsstället ska anmäla detta till kommunen, som därmed får kännedom om verksamheten och kan utöva den kontroll som krävs.

Gör din anmälan via den här tjänsten. Besked lämnas inom 1-2 veckor.

 

Avgift

En prövningsavgift på 200 SEK tas ut vid en ny ansökan och betalas med kort i samband med att du ansöker via e-blanketten.
Avgiften är inte återbetalningsbar och handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Befintligt serveringstillstånd
  • E-legitimation
  • Prövningsavgift på 200 SEK som betalas i tjänsten med betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa