Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service

LÄS MER

Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Då gör vi på Stöd och service en utredning, för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.  

På socialkontoret har vi många olika stödinsatser enligt socialtjänstlagen. På Stöd och service har vi två former av stöd: stöd i ordinärt boende (boendestöd av team) och bostad med särskild service.

Det är ditt behov av vardagsstöd som är utgångspunkten för bedömning av vilket bistånd/stöd du kan få. Det innebär att du inte har en obegränsad frihet att välja insats. 

Här kan du läsa om alla stödinsatser som finns att söka av kommunen (länk).

 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du kan ansöka om stöd till dig själv i e-tjänsten. Du kan även ansöka åt annan person om du är god man, förvaltare eller fullmaktshavare. 

 

Andra typer av stöd att söka

Om du inte har någon av funktionsnedsättningarna som beskrivs här ovanför så kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) hos:

  • Individ- och familjeomsorgen via deras e-tjänst (länk)
  • Vård och omsorg via kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 (knappval 1)

Om du istället vill ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) använder du denna e-tjänst (länk).

Vårdnadshavare ansöker om stöd enligt LSS till sitt barn via denna e-tjänst (länk)

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Fråga om inloggning

Logga in med BankID eller Freja eID+

Om du loggar in med BankID eller Freja eID+ får du beslutet digitalt och kan chatta med handläggaren på Mina Sidor. Tänk på att det är den som loggar in som ser ärendet på Mina sidor. Om du fyller i ärendet för annan persons räkning kommer hen inte att kunna se ärendet på Mina sidor.

Utan inloggning

Om du väljer att inte logga in kan du fortfarande skicka in ditt ärende men du måste ange dina uppgifter manuellt och får ditt beslut via post.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa