Begär ersättning för mat- och resekostnader under prao (e-blankett)

LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om matersättning och reseersättning för kostnader som en grundskoleelev haft under sin prao.

Matersättning
I första hand ska eleven äta lunch på anvisad skolrestaurang. Om det inte är möjligt kan du begära matersättning (30 kronor per dag).

Resekostnader
Om det är fyra km eller längre mellan elevens bostad och praoplats blir du erbjuden busskort av skolan eller så kan du ansöka om reseersättning. Reseersättningen räknas ut från Länstrafikens prislista.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa