Ledighetsansökan - längre än 12 månader

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ansöker här om du vill vara ledig från din tjänst på heltid i minst 12 månader.

Detta gäller:

  • Endast ledigheter som inte regleras enligt lag
  • Ny ansökan på ledighet längre än 12 månader på heltid
  • Förlängning av befintlig tjänstledighet som sammanlagd överstiger 12 månaders ledighet på heltid

Handläggning och beslut

Din chef gör ett utlåtande om tjänstledighet.  Sedan går ärendet vidare till Personalchefen som fattar ett beslut och motiverar det.
Alla beslut ska vidare till personalnämnden. Vid ett positivt beslut, kommer ärendet också skickas till Lönecenter.

Vill du ansöka om annan form av ledighet använder du den här tjänsten istället: Lämna in ledighetsansökan eller ändra sysselsättningsgrad

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är anställd av Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa