Skicka in intresseanmälan till föräldragrupp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du skicka in en intresseanmälan för att delta i en föräldragrupp för dig som förälder eller närstående till ett barn.

Du kan anmäla intresse för att delta i följande grupper:

  • TrUSt
  • Emotionfokuserad färdighetsträning
  • Problematisk skolfrånvaro

Skellefteå kommuns webbplats finns information om grupperna och Föräldrasupporten. 

Kurserna genomförs uteslutande på svenska och vi kan inte erbjuda dem på andra språk. Vi kan dock ge dig personligt stöd med tolkhjälp. Vänligen använd vår andra e-tjänst "Kontakta föräldrasupport" så att vi kan stödja dig i ditt föräldraskap. Följ länken till vår e-tjänst och beskriv vad du önskar få stöd med.

Kontakta föräldrasupporten 
E-tjänst på svenska: https://sjalvservice.skelleftea.se/foraldrasupporten 

Courses are conducted exclusively in Swedish and we cannot offer them in other languages. However, we can provide you with personal support with interpreter assistance. Please use our other e-service "Contact Parental Support" so we can support you in your parenting. Follow the link to our e-service and describe what kind of support you need.

Contact Perental Support
E-service in English: https://sjalvservice.skelleftea.se/contact-parenting-support

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förälder eller närstående till ett barn som bor i Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa