Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det kan handla om anmälan om en ny miljöfarlig verksamhet, eller ändring gällande tidigare anmäld verksamhet. 

I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller ska anmälas.

Denna e-blankett är anpassad för framför allt anmälan av avfallsverksamhet, dagvattenanläggning, förbränningsanläggning, kross-, betong- och asfaltverksamheter, lantbruk, skjutbanor/motorbanor, tankstation/biltvätt och träindustri

Skellefteå kommuns webbplats finns mer information om anmälningspliktiga verksamheter. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa