Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det kan handla om anmälan om en ny miljöfarlig verksamhet, eller ändring gällande tidigare anmäld verksamhet. 

I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller ska anmälas.

Denna e-blankett är anpassad för framför allt anmälan av avfallsverksamhet, dagvattenanläggning, förbränningsanläggning, kross-, betong- och asfaltverksamheter, lantbruk, skjutbanor/motorbanor, tankstation/biltvätt och träindustri

Skellefteå kommuns webbplats finns mer information om anmälningspliktiga verksamheter. 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa