Ansöka om ekonomiskt ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan assistansbolag ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnader när ordinarie assistent varit sjuk. 

En behörig representant från assistansbolaget kan skicka in ansökan genom att identifiera sig med BankID, svara på frågorna och bifoga nödvändiga underlag.

  • Representant från assistansbolaget som skickar in ansökan måste ha en registrerad fullmakt som är godkänd av den assistansberättigade för att ansökan ska kunna godkännas av Skellefteå kommun. Tryck här för att skicka in en fullmakt
  • En ansökan skickas in per månad per assistansberättigad. Om flera ordinarie assistenter varit sjuka under samma månad ska dessa skickas in på samma ansökan. 

Följande dokument ska bifogas till ansökan: 

  • Sjuklista / vikarielista som visar vilka pass som varit bemannade och vilka som arbetat dessa pass.
  • Kopia på löneutbetalning för ordinarie assistent som styrker uppgifter om utbetald sjuklön. 
  • Tidrapport till Försäkringskassan – ordinarie personal alternativt motsvarande information om tidrapport till FK inte finns. 
  • Läkarintyg - om ordinarie assistent varit sjuk mer än 7 dagar i sträck. 

Om företaget du representerar använder e-tjänsten för första gången ska du även bifoga:

  • Underlag på kollektivavtal som visar OB/väntetid och redovisar avtalets regler om karenstider.
  • Intyg som visar att assistansanordnaren har tillstånd att bedriva assistans under aktuell period samt att giltig F-skattsedel finns (för assistansbolag). 

 

Frågor om e-tjänsten

Stöd och service
sjukloner@skelleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du har skickat in fullmakt och blivit registrerad som behörig att använda e-tjänsten
  • Du har e-legitimation, till exempel BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa