Begära ersättning som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som är förtroendevald begära ersättning som du har rätt till enligt arvodesreglementet. 

Du kan använda e-tjänsten för att begära ersättning för: 

  • Restid
  • Ersättning kopplad till sammanträde eller förrättning i Skellefteå kommun
  • Särskilda kostnader på grund av funktionsnedsättning
  • Barntillsyn (om barnet är yngre än 12 år)
  • Uppdrag utanför Skellefteå kommun

Din roll avgör vad du kan begära ersättning för. Fullständiga villkor finns i arvodesreglementet.

Så hanteras ditt ärende

När du har skickat in ditt ärende skickas det automatiskt vidare till personen som ska attestera uppgifterna. När ärendet är attesterat och klart skickas det vidare till Lönecenter för utbetalning. 

Övriga ersättningar

Om du är förtroendevald på fritid, deltid eller betydande del av heltid kan du ha rätt till ersättning för barntillsyn för barn som är 12 år eller äldre, särskilda arbetsförhållanden samt vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller som är svårt sjuk. Kontakta Personalnämnden (personalnamnden@skelleftea.se) om du vill begära ersättning för någon av dessa ersättningar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förtroendevald i Skellefteå kommun
  • Du har e-legitimation, till exempel BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa