Begära tolkning av arvodesreglemente för förtroendevalda

LÄS MER

Om du som förtroendevald anser att du inte har fått rätt arvode för genomfört uppdrag kan du begära att personalnämnden tolkar arvodesreglementet. 

Begäran och de handlingar som tillhör ärendet diarieförs som inkomna handlingar och behandlas av personalnämnden.

Arvodesreglementet och information om ersättningar finns på Politikerportalen (länk, öppnas i ny flik).

Frågor om e-tjänsten

Personalnämnden
personalnamnden@skelleftea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa