Anmäla ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

LÄS MER

När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

Säljaren av en fastighet är skyldig att meddela Skellefteå kommun att ägarbyte har skett. Om fastigheten har kommunalt vatten är det viktigt att ni läser av vattenmätaren på tillträdesdagen. Läs själv (eller tillsammans med nya ägaren) av vattenmätaren på tillträdesdagen (dvs den dag du flyttar ut och den nya ägaren flyttar in).

Vilka kan använda e-tjänsten?

Du måste vara ägare av fastigheten för att göra ägarbytet. Om e-tjänsten fylls i av annan person ska fullmakt bifogas. Om fastigheten ägs av ett dödsbo kan bouppteckningens information om dödsbodelägare användas som fullmakt.

Om du hyr fastigheten eller bor i en bostadsrättsförening behöver ägarbytet göras av en annan person. Läs mer om vilka som kan göra ägarbyte på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Du som säljer och alla som står som köpare behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID) för att kunna använda e-tjänsten. Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni ringa kommunens kundtjänst för att få en pappersblankett. Ring då 0910-73 50 00, knappval 3. 

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är fastighetsägare eller har fullmakt
  • Du och samtliga nya ägare har e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa