Ansöka om gemensamt serveringsutrymme

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du som har serveringstillstånd ansöka om tillstånd för delat serveringsutrymme. 

Vi tar ut en prövningsavgift på 3510 kronor per sökande för att handlägga er gemensamma ansökan.  Ni betalar prövningsavgiften via postgiro till Skellefteå kommun ( Pg. 126870-5. Ange konto 6511-3110-2670-5750). 
Observera att avgiften inte betalas tillbaka om ansökan avslås. 

Vi börjar handlägga ert ärende när ärendet är komplett och avgiften betald. Handläggningstiden brukar vara 6-8 veckor. Under sommarmånaderna kan handläggningstiden vara längre. Beslut om gemensamt serveringsutrymme fattas av bygg- och miljönämnden. 

Er ansökan skickas vidare på remiss

Som en del i handläggningen av ansökan skickar vi ärendet på remiss till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten för yttrande gällande personer som bedöms ha betydande inflytande i verksamheten. Dessutom får räddningstjänsten möjlighet att yttra sig gällande lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Flerpartssignering

Detta ärende innehåller flerpartssignering. Det betyder att flera personer blir sökande i ärendet. 

Mina sidor

Som sökande kan man följa sitt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Mer information

För mer information eller frågor kontakta handläggarna på tillståndsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst. 
kundtjanst@skelleftea.se 
0910-73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du är 20 år eller äldre
  • Samtliga sökande har befintligt serveringstillstånd
  • Prövningsavgift på 3510 per näringsidkare betalas via postgiro

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa