Ansökan om stöd enligt LSS

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. Hos Stöd och service kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Innan du skickar in din ansökan är det bra om har läst om de olika insatserna. Du kan du läsa mer om det på kommunens webbsida (öppnas i ny flik).
 

Vem kan få insats enligt LSS?

För att få en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd,
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats.
 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du kan ansöka om stöd till dig själv i e-tjänsten. Du kan även ansöka åt annan person om du är god man, förvaltare eller fullmaktshavare.
 
Om du inte bor i Skellefteå kommun kan du ansöka om förhandsbesked i samma e-tjänst. På så vis kan du i förväg få besked om du har rätt till LSS-insatser innan du flyttar hit.  Läs mer om förhandsbesked på kommunens webbsida (öppnas i ny flik)
 
Vårdnadshavare ska ansöka om stöd till sitt barn via denna e-tjänst (länk).
 

Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om du vill ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du använda denna e-tjänst istället (länk, öppnas i ny flik).

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Logga in med BankID eller Freja eID+

Om du loggar in med BankID eller Freja eID+ får du beslutet digitalt och kan chatta med handläggaren på Mina Sidor. Tänk på att det är den som loggar in som ser ärendet på Mina sidor. Om du fyller i ärendet för annan persons räkning kommer hen inte att kunna se ärendet på Mina sidor.
 

Utan inloggning

Om du väljer att inte logga in kan du fortfarande skicka in ditt ärende men du måste ange dina uppgifter manuellt och får ditt beslut via post.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa