Ansökan om hantering av explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du söka nytt eller komplettera tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera föreståndare och deltagare.

Här kan du läsa mer om  tillstånd och tillsyn, om du vill ha mer information om hur en tillståndsansökan går till. 

Så fungerar e-tjänsten
Logga in i e-tjänsten med BankID och börja fylla i uppgifterna. Du kan när som helst spara ditt ärende och fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle. Logga in på nytt om du vill återuppta en sparad ansökan. Sparade ärenden finns i funktionen Mina sidor.

Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv varor. Kontakta oss via kundtjänst, 0910-73 50 00, om du har frågor om ansökan eller behöver råd och information gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

Vad menas med brandfarlig vara och explosiva ämnen?

Med brandfarlig vara menar vi brandfarliga gaser eller vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menar vi explosiva ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du söker tillstånd som representant för företag ska du vara juridisk person

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa