Begäran om uppskjuten skolplikt (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du skicka in en ansökan om uppskjuten skolplikt

Ett barn börjar normalt förskoleklass höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Det är obligatoriskt att börja skolan (skolplikt). Men skolplikten kan skjutas upp ett år om det finns ett särskilda skäl. Ansökan ska vara godkänd av barnets vårdnadshavare. I den här tjänsten kan du ansöka om att ditt barn får stanna kvar i förskola ett år till. Kom ihåg att skicka med underlag som styrker begäran till exempel från vården eller förskolan.

Mer information om förskoleklass finns på skolverkets webbplats.
Läs mer om förskoleklass på skolverket.se 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910735000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation vårdnadshavare 1
  • E-legitimation vårdnadshavare 2
  • Båda vårdnadshavares signatur
  • Underlag från till exempel vården eller förskolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa