Beställning hämtning av grovavfall

LÄS MER

En gång per år hämtar kommunen grovavfall kostnadsfritt. Det gäller för en- och tvåfamiljshus samt flerbostadshus, dock inte fritidshus eller verksamheter. Hämtning görs en av veckorna 16–19 beroende på vilket område som berörs. För att få hämtning utförd ska en anmälan först göras i den här tjänsten. Anmälan ska skickas in senast två veckor innan respektive vecka. Vid utebliven eller sen anmälan kommer grovavfallet att lämnas kvar.

Det går även att beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall mot en avgift vid en annan tidpunkt. 

För mer information se här: Grovavfall - Skellefteå kommun (skelleftea.se

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa