Bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En åtgärd som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktig och då behöver du göra en bygganmälan. Exempel på sådana åtgärder är vissa ändringar av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.

Ska du göra en attefallsåtgärd ska du söka i denna e-tjänst (länk)

Mer information

På Skellefteå kommuns webbplats finns mer information om anmälan och bestämmelser.

Bygglov – så här går det till - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Har du funderingar inför din anmälan, boka tid med en handläggare Boka tid hos bygglov - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa