Enskilt avlopp - Anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förberedelser innan du påbörjar ditt ärende

Innan du börjar fylla i ärendet rekommenderar vi att läsa om enskilda avlopp och hur du planerar inför ett sådant på Skellefteå kommuns webb (öppnas i ny flik). 

Bilagor som vi efterfrågar i e-tjänsten är:

 • Markundersökning
 • Situationsplan (kan ritas in i onlinekarta eller bifogas som fil)
 • Förslag på avloppslösning
 • Underlag för infiltration eller markbädd
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för infiltration eller markbädd med moduler
  • Ritning över planerad utsläppspunkt (om markbädd)
  • Tillverkarens typritning av moduler
  • Tillverkarens installationsanvisningar
 • Underlag för minireningsverk
  • Prestandadeklaration med resultat av provtagning
  • Ritning över planerad utsläppspunkt
  • Detaljerad beskrivning och ritning av verkets alla delar
  • Tillverkarens installationsanvisningar
  • Drifts- och underhållsinstruktioner
  • Slamtömningsinstruktioner

Om du som entreprenör eller sökande inte har BankID 

Kontakta kundtjänst så skickar de en pappersblankett till dig.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • En markundersökning har genomförts

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa