Underrätta socialtjänsten om exempelvis hyresskuld, störningar eller uppsägningar

LÄS MER

I den här tjänsten kan du meddela socialtjänsten i Skellefteå kommun om en hyresgäst har obetalda hyror och riskerar att bli av med sitt boende.

Du skickar in uppgifterna i egenskap av hyresvärd eller representant för ett bostadsbolag. Dina uppgifter kallas för en underrättelse. När du skickat in uppgifterna tar socialkontoret kontakt med den berörda personen eller familjen och försöker hitta en lösning.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa