Anmälan om efterbehandling av förorenat område (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En efterbehandlingsåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnad eller anläggning ska föregås av en anmälan. Detta regleras i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I den här tjänsten anmäler du en efterbehandling av förorenat område. En sanering kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan av saneringen till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan saneringen påbörjas och den ska vara skriftlig. Läs mer om förorening och sanering på vår webb Skelleftea.se 

När du använder tjänsten får du berätta vem du är, vilken fastighet det gäller och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Vi kommer att ta ut en avgift för handläggningstiden. Den betalar du först när vi är klara med handläggningen av ditt ärende.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa