Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är rörelsehindrad kan du få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Tänk på att ansökan bara kan göras i Skellefteå kommun om du är folkbokförd i kommunen.

En person som har mycket svårt att förflytta sig till och från en bil kan beviljas tillstånd. För personer som inte själva kör bil kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför bilen i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Tillståndet är personligt. Har tillståndet utfärdats för förare får det endast användas när innehavaren kör själv, inte om hen åker som passagerare. Har tillståndet utfärdats för passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför bilen.

I denna e-tjänst kan du ansöka om nytt eller förlängning av parkeringstillstånd. Kom ihåg att ansöka om förlängning i god tid för att försäkra dig om att du alltid har ett giltigt tillstånd.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Skellefteå kommuns webbsida om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (öppnas i ny flik) kan du läsa mer om bland annat: 

  • Vad gäller när man parkerar?
  • Var gäller tillståndet?
  • När måste du betala?
  • Vad händer när tillståndet tappas bort?

Hjälper du någon annan att ansöka?
Om du hjälper en annan person att fylla i ansökan ska både du och den andra personen signera ansökan med e-legitimation.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarintyg
  • Passliknande foto
  • Foto på namnteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa