Ansöka om utbetalning av förskott till föreningar för ferieverksamheten (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förening ansöka om förutskottsbetalning för feriearbete.

Ferieförmedlingen gör förskottsutbetalningar till de föreningar som begär det. Slutbetalning sker efter det att föreningen har redovisat hur många ungdomar de haft som feriepraktikanter under sommaren samt antalet arbetade timmar.

Läs mer om ferieverksamhet på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa