Skicka in tillsynsunderlag som fristående förskola, pedagogisk omsorg eller vissa fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du som kontaktperson för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg in underlag inför den regelbundna tillsynen. Vi efterfrågar följande underlag av dig som fyller i e-tjänsten:

Underlag för tillsyn:

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete
 • Rutiner för klagomålshantering
 • Protokoll från senast genomförda barnsäkerhetsrond
 • Rutiner vid brandskyddsarbete och utrymningar
 • Föreningens/organisationens stadgar
 • Aktuellt registreringsbevis
 • F-skattebevis
 • Årsredovisning/ekonomisk redovisning från senaste verksamhetsår
 • Rektorns/verksamhetschefens utbildningsbevis eller bevis på erfarenhet av arbete med barn
 • Mallar för utvecklingssamtal (om sådana finns)
 • Exempel på dokumentation av den pedagogiska verksamheten (valfri)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Dokumentation av enhetens systematiskt kvalitetsarbete (gäller förskola, fritidshem)
 • Legitimationer för anställda förskollärare (gäller förskola, fritidshem)

Frågor till rektor/verksamhetschef:

 • Kan anges direkt i tjänsten eller som bifogad bilaga (se "Exempelmall Frågor till rektor" på Skolverket, öppnas i ny flik)

Frågor till huvudman:

 • Kan anges direkt i tjänsten eller som bifogad bilaga (se "Exempelmall Frågeformulär till huvudman" på Skolverket, öppnas i ny flik)

Redogörelse för aktuell ägar- och ledningskrets:

 • Anges direkt i e-tjänsten

Mer information

Läs mer om tillsynen och underlaget på Skellefteå kommuns webb (öppnas i ny flik)

På Skolverket (öppnas i ny flik) finns mer information om kommunal tillsyn och underlag som ligger till grund för e-tjänsten. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

 • Underskrift med e-legitimation av ordförande och ev representant

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa