Anmälan fartygsbesiktning (e-blankett)

LÄS MER

För att utfärda fartygscertifikat, Ship Sanitation Control Exemption Certificate, behöver kommunen få in uppgifter i god tid innan fartyget anländer till hamn.

Anmälan innehåller uppgifter om fartyget, kontaktperson och vilken dag och tidpunkt som inspektion kan göras på fartyget. 

Uppgifterna skickas in av fartygets kapten eller skeppsmäklare/agent.
 

När måste anmälan skickas in?

Uppgifterna skickas in till kommunen senast två vardagar (48 timmar) innan inspektionen ska utföras. Om uppgifterna skickas in senare än två vardagar före önskad inspektion kommer kommunen fakturera 1,5 gånger avgiften enligt Skellefteå kommuns taxa. Taxan tas enligt lag om skydd på internationella hot mot människors hälsa. 

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa