Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller vuxen far illa

LÄS MER

Du kan göra en orosanmälan för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande. Anmälan ska alltid göras till samma kommun som personen är boende i.

Är det akut?

Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt.
Ring 112 om det gäller en akut pågående situation där det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Du kan anmäla i tjänsten eller som privatperson

Du kan skicka in en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet.

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar.

Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare. Ring via Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (knappval 1). Skicka gärna in en digital orosanmälan innan du ringer.

 
 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personen som anmälan avser ska bo i Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa