Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller vuxen far illa

LÄS MER

Du kan göra en orosanmälan för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande. Anmälan ska alltid göras till den kommun där personen som du är orolig för bor. 

Är det akut?

Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt.
Ring 112 om det gäller en akut pågående situation där det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Anmäla som privatperson

Som privatperson kan du välja om du vill göra din anmälan anonymt. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller andra detaljer om dig själv som gör att din identitet kan avslöjas när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att ditt namn kan framgå av till exempelvis din mejladress. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

  • Om du gör en anonym anmälan är det viktigt att du lämnar så fullständiga personuppgifter som möjligt eftersom socialtjänsten inte kan kontakta dig i efterhand för att få mer information. Är uppgifterna alltför bristfälliga saknar socialtjänsten möjligheter att handlägga ärendet.
  • Den som orosanmälan gäller får ta del av din anmälan. Säkerställ därför att uppgifterna stämmer överens med det du vill anmäla. 
  • Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Anmäla i din yrkesroll

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar samt uppge fullständiga personuppgifter så långt det är möjligt.

Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare. Ring via Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (knappval 1). Skicka gärna in en digital orosanmälan innan du ringer.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personen som anmälan gäller bor i Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa