Specialkost i kommunal gymnasieskola - Meddela behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost i gymnasieskolor i Skellefteå kommun

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare eller myndig elev meddela behov av specialkost. Vill du meddela behovet för fler än 1 elev, behöver du starta ett ärende per elev.
Tjänsten kräver e-legitimation som till exempel Bank-ID eller Freja eID+. Har du ingen e-legitimation, kontakta kundtjänst på 0910-735000.

E-tjänsten gäller samtliga kommunala gymnasieskolor i Skellefteå kommun. Gäller ditt ärende en fristående skola behöver du kontakta dem.

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Även behovet av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegan kost anmäls via den här e-tjänsten.

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Även behovet av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegan kost anmäls via den här e-tjänsten.

Vissa allergier och överkänsligheter kan utredas via sjukvården och i detta fall ska du bifoga ett aktuellt intyg från sjukvården här i e-tjänsten.  Detta gäller för celiaki eller annan spannmålsallergi. Du behöver också bifoga ett intyg om det handlar om en luftburen allergi eller överkänslighet.

OBS! Om eleven har svårt att klara sin skolgång utan en anpassning av kost eller miljö kring matsituationer kan det handla om anpassad kost. Läs mer om vad detta innebär på vår webb. Mat och lunch - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länken öppnas i ny flik.
Den här e-tjänsten tar enbart emot anmälningar om behov av specialkost.

Om ditt barn av medicinska skäl eller i samråd med vården har behov av berikad kost eller annan form av anpassning behöver du kontakta skolsköterska på elevens skola. Hen kommer då göra en medicinsk bedömning och ta del av intyg från läkare eller dietist.

 

Vid ändring eller avslut av befintligt ärende

För att ändra eller avsluta en befintlig ansökan

 1. gå in under "Mina sidor"
 2. leta rätt på ärendet i fråga
 3. välj "Till ärende".

Här kan du skicka meddelanden till handläggare.

Uppdaterad ansökan ska även göras vid

 • Byte av årskurs
 • Förändring i kost
 • Förnyat läkarintyg
 • Byte av förskola/skola
 • Avslut

Så här handlägger vi din ansökan

Ärendet skickas till kök och skolledare på skolan eleven går.  Den kommer också bli tillgänglig för kommunens dietist på Måltidsavdelningen.
Anmälningarna handläggs löpande. Vid ärenden där samråd med skolledare och skolhälsovården sker kan handläggningstiden bli längre.

Om du har skyddad identitet

Om du som vårdnadshavare, den andra registrerade vårdnadshavaren eller ditt barn har skyddade personuppgifter enligt beslut, kan ni inte ansöka om specialkost via denna e-tjänst. I dessa fall ska ni kontakta skolan eller Kundtjänst på Stadshuset Brinken i Skellefteå.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Behov av specialkost
 • Eventuellt intyg från sjukvården

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa