Ledighetsansökan - Ansökan om förlängning av tjänst- eller studieledighet på heltid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten förlänger du din pågående tjänst- eller studieledighet.

Är du tjänstledig på heltid och vill förlänga ledigheten, men förlängningen kommer att innebära att du totalt kommer vara borta längre än 12 månader från jobbet, så måste du ansöka i denna e-tjänst istället: Ledighetsansökan - Obetald tjänstledighet längre än 12 månader

Men om det gäller studieledighet kan du gå vidare i denna e-tjänst.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd av Skellefteå kommun
  • Tjänstledigt för tillfället
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa