Ändring av ägar- och ledningskrets fristående förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sedan den 1 januari 2019 innehåller skollagen bestämmelser om ägar- och ledningsprövning av huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola och skola.
Ägar- och ledningsprövningen omfattar såväl ekonomiska förutsättningar som erfarenhet och lämplighet.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun, inom en månad efter att bytet av person genomförts (Skollagen 2010:800 2kap. 5b§).

När en anmälan om förändring inkommer genomförs en prövning för att säkerställa att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.
Det ska också bedömas om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen.

Kommunen ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn för fristående förskolor och vissa fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta uppgifter om huvudmannen

I e-tjänsten kan du välja att hämta huvudmannens uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om huvudmannen manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

För- och grundskolenämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa