Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Leveranstiden är normalt ca 3 veckor men påverkas av eventuella ledigheter, semestrar eller högt tryck på beställningar. Leveranstiden kan då öka upp till 6 veckor. 

När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. I denna e-tjänst beställs kartan av kommunens lantmäteri, som då kommer besöka fastigheten där du vill bygga för att göra mätningar av platsen.

Kostnaden för en nybyggnadskarta beror på storleken på området (areal). Kartan för en normalstor villatomt kostar 10 314 kronor. För större områden kan priset stiga till uppemot 38 000 kronor.  Därför är det bra att ha ansökt om förhandsbesked (går att ansöka om via denna e-tjänst) innan du beställer för att försäkra dig om att du inte betalar för en karta i onödan.

När du har fått din karta är den giltig i två år, vilket betyder att du bör ansöka om bygglov innan dess.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

This form is only avilable in swedish. If you need assistance translating this form to english, please call customer service 0910-73 50 00 and dial 3.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa