Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har planer att bygga något som kräver bygglov så som en ny huvudbyggnad, ett fritidshus eller en verksamhet utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning om platsen är lämplig för den tänkta byggnaden eller verksamheten.

I en prövning om förhandsbesked gör kommunen en lokaliseringsprövning, vilket handlar om att avgöra om den tänkta platsen är lämplig för det du vill bygga innan du söker bygglov. Ett förhandsbesked är inte lika omfattande som ett bygglov.

Om det finns en detaljplan för den tilltänkta platsen kan den i de flesta fall ge svar på frågan om det är möjligt att bygga det du tänkt och då behöver du inte söka förhandsbesked. För att hitta vad som gäller för ett visst detaljplanerat område kan du besöka vår webbsida för detaljplaner (länk, öppnas i ny flik).

Situationsplan behöver bifogas i din ansökan

En situationsplan är obligatorisk att skicka med i din ansökan. På situationsplanen ska du visa den tilltänkta tomtens gränser, tomtens tillfartsväg och var du vill placera byggnaden eller byggnaderna. En lämplig skala på situationsplanen kan variera, men vanligast är 1:400 eller 1:1000.

Klicka här för att se en exempelritning situationsplan (öppnas i ny flik)

Vill du ha hjälp att få fram ett grundmaterial att använda för att rita din situationsplan är du välkommen att höra av dig till Planverksamheten via kundtjänst.

Förhandsbeskedets giltighetstid

Ett positivt förhandsbesked har en giltighetstid på två år. Giltighetstiden innebär att du inom tvåårsperioden kan ansöka om bygglov och få det beviljat. Förutsättningarna för att du ska få din bygglovsansökan beviljad är att den överensstämmer med ditt förhandsbesked samt uppfyller övriga krav för bygglov.

Avgift för förhandsbesked

En avgift för förhandsbesked tas ut oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Avgifter för lov, anmälan och besked (länk, öppnas i ny flik)

Handläggningstid

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Exempel på när du kan söka förhandsbesked

  • När du ska bygga ett nytt bostadshus utanför detaljplanelagt område
  • När du ska starta en verksamhet utanför detaljplanelagt område
  • När du vill veta säkert om du kan få bygglov innan du införskaffar bygglovshandlingar

Såhär funkar e-tjänsten

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Mer information

Du kan läsa mer om förhandsbesked på vår webbsida och på Boverkets webbsida för förhandsbesked.

Förhandsbesked på Skellefteå kommuns webbsida

Förhandsbesked på Boverket.se

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa