Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att göra överhuvudtaget är möjligt på just den plats som du tänkt dig.

I ett förhandsbesked får du svar på om det är möjligt att få bygga på den önskade platsen (en så kallad "lokaliseringsprövning"). Det kan handla om byggande på en avstyckad fastighet, eller en befintlig fastighet som varit obebyggd en längre tid. Förhandsbesked kan sökas i ett inledande skede av dina byggplaner så att du inte riskerar att projektera för en plats där bygglov sedan inte beviljas. Med ett positivt förhandsbesked kan du smidigt gå vidare med exempelvis avstyckning eller bygglov. 

Ett beslut om förhandsbesked är förenat med en avgift.

Det är viktigt att ansöka om förhandsbeskedet i god tid, då det ibland kan ta längre tid att handlägga än ett bygglov. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens Bygg- och miljönämnd.

Om den tilltänkta platsen ligger i ett område som det finns detaljplan för, ger detaljplanen i de flesta fall svar på frågan om det är möjligt att få bygga det du tänkt och då behöver du inte söka förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja åtgärderna och du måste söka bygglov inom 2 år för att förhandsbeskedet ska gälla.

Exempel på när det är bra att ansöka om förhandsbesked är:

  • När du ska bygga ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område
  • När du ska starta en verksamhet i en ny byggnad utanför detaljplanerat område
  • När du vill veta säkert om du kan få bygglov innan du införskaffar alla bygglovshandlingar
     

Om du behöver hjälp att få fram ett grundmaterial

Om du behöver hjälp att få fram ett grundmaterial som du kan använda för att rita din situationsplan är du varmt välkommen att höra av dig till Plan via vår kundtjänst. Detta är dock inte ett krav utan det går bra att ta fram helt egna situationsplaner.


Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa