Ansökan om dispens från separat utsortering av avfall (e-blankett)

LÄS MER

Bygg- och rivningsavfall ska i normalfallet sorteras direkt på plats. I enskilda fall kan bygg- och miljönämnden ge dispens från kravet på utsortering. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är möjligt, eller inte ger fördelar som överväger nackdelar. 

Kontakta miljöenheten i Skellefteå kommun för rådgivning gällande dispens av ditt avfall. Samhällsbyggnad tar ut en avgift enligt fastställt kommunal taxa för att administrera och handlägga din ansökan.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa