Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter (e-blankett)

LÄS MER

Här anmäler du försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) eller försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)  

Du bifogar också ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. Du kan ladda ner en mall från oss på Skellefteåkommun eller bifoga ditt eget dokument.
Länk till mallarna är: Mall Egenkontrollprogram elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller Mall Egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter.

Vi tar ut en anmälningsavgift för den här anmälan. Inga avgifter är förhandlingsbara. För detaljerad prislista ser vår hemsida: E-cigaretter - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

OBS! För anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter har ingen taxa tagits fram än. Så fort taxan finns, kommer det synas i prislistan och den här tjänsten aktualiseras.

 

Överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor

Du behöver tillstånd för överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödskalle. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som tillhör produkterna.

Informationsblad: Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor kräver tillståndPdf, 116.3 kB.

Manual för ifyllande av e-tjänst för ansökan om försäljning av e-cigaretter och e-vätskor

Tillståndet om överlåtelse av farliga e-cigaretter och e-vätskor ansöks hos Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa