Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).  

Du bifogar också ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. Du kan ladda ner en mall från oss på Skellefteåkommun eller bifoga ditt eget dokument.
Länk till mallarna är: Mall Egenkontrollprogram elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vi tar ut en anmälningsavgift för den här anmälan. Inga avgifter är förhandlingsbara. För detaljerad prislista ser vår hemsida: Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter.
 

Överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor

Du behöver tillstånd för överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödskalle. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som tillhör produkterna.

Informationsblad: Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor kräver tillståndPdf, 116.3 kB.

Manual för ifyllande av e-tjänst för ansökan om försäljning av e-cigaretter och e-vätskor

Tillståndet om överlåtelse av farliga e-cigaretter och e-vätskor ansöks hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram
  • Betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa