Anmälan av ändringar eller upphörande av serveringstillstånd

LÄS MER

Här kan du som näringsidkare med serveringstillstånd anmäla ändringar och anmäla ett avslut på ditt serveringstillstånd.

Det kan tillkomma kostnader vid ändringar av ditt serveringstillstånd. Vilka kostnader det är beror på vilken ändring du anmäler. Se vår prislista på vår hemsida: Prislista för serveringstillstånd

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Befintligt serveringstillstånd

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi redan har från dig eller hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa