Ansöka om lotteriregistrering

LÄS MER

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Använd den här e-blanketten för skicka in en ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokollsutdrag med beslut om lotteriansökan med utsedd lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  • Betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa