Ansöka om lotteriregistrering (e-blankett)

LÄS MER

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Använd den här e-blanketten för skicka in en ansökan.

Det här är en e-blankett 

Det här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokollsutdrag med beslut om lotteriansökan med utsedd lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa