Söka ersättning för politiskt uppdrag inom kommunen under 2022 (reseräkning)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som är förtroendevald söka ersättning för politiskt uppdrag som du gjort inom Skellefteå kommun. Uppdraget kan ha innefattat en resa, men behöver inte ha gjort det. Observera att denna tjänst endast används för uppdrag som genomförts under 2022.

kommunens webbplats finns länkar till kommunens e-tjänster för förtroendevalda. 

Hur fungerar e-tjänsten?

I e-tjänsten anger du vem du är, vilket uppdrag det gäller och vilken nämnd/bolagsstyrelse/projekt/stiftelse som ska betala. När du har skickat in dina uppgifter skickas  ärendet automatiskt vidare till personen som ska attestera innan Lönecenter kan betala ut ersättningen till dig.

Du kan begära ersättning för flera tillfällen i samma reseräkning om uppdragen ska betalas av samma nämnd/bolagsstyrelse/projekt/stiftelse. 

När betalas ersättningen ut?

Ditt ärende ska vara attesterad senast den tionde varje månad för att Lönecenter ska hinna betala ut på nästkommande månads utbetalning.

Vill du bifoga kvitton?

Använd gärna e-tjänsten i en mobiltelefon eller surfplatta om du ska söka ersättning för till exempel en biljett eller liknande. Då kan du fota och lägga in kvittot på ett enkelt sätt i e-tjänsten. Glöm inte att spara kvittot tills du har fått utbetalningen.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förtroendevald
  • Du har e-legitimation
  • Gällande kvitton: Om du söker ersättning för egna utlägg kan kvitton bifogas i e-tjänsten. Du kan både bifoga filer och foton av kvitton.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa