Hyresavtal badanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överlåtelsen knyter an till produktsäkerhetslagen (2004:451) och avser säkerheten vid tjänster som erbjuds i form av sim-/vattenträning vid Skellefteå kommuns badanläggningar via förening eller företag.
Ansvaret ligger hos den som erbjuder sim-/vattenträningen. I ansvaret ingår bland annat att se till att badanläggningens säkerhetsinformation följs samt att själv bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med syfte att förebygga tillbud eller olycka. Skellefteå kommun ansvarar för att själva anläggningen följer gällande säkerhetskrav.
Genom att acceptera villkoren så förbinder ni er till de punkter som avtalet anger.

Observera att vid tävling och publika arrangemang måste bokningen göras på plats

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa