Lämna hälsouppgifter till gymnasieskolan (e-blankett)

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du in hälsouppgifter om dig till din gymnasieskola. Hälsouppgifterna lämnas in när skolsköterskan på skolan har efterfrågat det från dig.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa