Avsluta undervisning i modersmål eller minoritetsspråk (e-blankett)

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare för elever som deltar i modersmålsundervisningen eller du som är vuxen eleven och deltar i modersmålsundervisningen kan välja att avsluta denna undervisning.

Fyll i den här digitala blanketten och meddelar oss när du vill avsluta och varför.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa