Redovisa ferieverksamhet och ansöka om slutbetalning av bidrag (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du in redovisning av ferieverksamhet och ansökan om slutbetalning av bidrag från kommunen.

Uppgifterna ska skickas in för innevarande år direkt efter ferieperiodens slut. OBS! Ingen utbetalning sker efter 30 september innevarande år. 

När du redovisar får du ange vilka ungdomar som haft feriepraktik samt antal arbetade timmar. Hur mycket du får i förutskottsbetalning (slutbetalning) beror på redovisade timmar och om du fått bidrag innan ferieperioden. 

Läs mer om ferieverksamhet på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa