Anmälan catering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du som har serveringstillstånd anmäla catering.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska ha ett stadigvarande serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.
Inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras, ska en anmälan skickas in till berörd kommun, så att lokalen där serveringen äger rum kan godkännas av brandskyddsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten lämnar besked om beslut.

Vi tar ut en avgift på 200 kronor (SEK) för att pröva din ansökan. Du betalar avgiften med kort när du ansöker i e-tjänsten. Avgiften betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. 

Om vi bedömer att räddningstjänsten behöver uttala sig gällande lokal eller brandsäkerhet skickar vi vidare din ansökan på remiss till räddningstjänsten innan vi tar beslut. 

Handläggningstid

Vi börjar handlägga ditt ärende när det är komplett och du har betalt prövningsavgiften. Handläggningstiden är normalt en till två veckor. Under sommarmånaderna kan handläggningstiden vara längre än två veckor. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

För mer information eller frågor kontakta handläggarna på tillståndsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst. 
kundtjanst@skelleftea.se 
0910-73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du har serveringstillstånd
  • Betalning med kort

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa